99
Wat bieden wij?
Een helder verhaal

Onze diensten

Kinderopvang de Speelhoek is een professionele organisatie voor kinderopvang gevestigd in Munnekeburen, gelegen binnenin de basisschool de Aventurijn. De sporthal is op loopafstand en onze locatie is gemakkelijk te bereiken vanuit omliggende dorpen zoals Scherpenzeel, Langelille, Kuinre, Nijetrijne, Echtenerbrug en Oldelamer. Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste medewerkers, zowel ervaren als starters, die Kinderopvang de Speelhoek uniek maken. Elk leeftijdsgroep (KDV/BSO) heeft bij ons een eigen lokaal.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf van kinderopvang de Speelhoek bevindt zich samen met  basisschool de Aventurijn in het MFC de drie turven. Het kinderdagverblijf heeft een eigen buitenspeelplaats waar de kinderen van 0 tot 4 jaar naar harte lust kunnen spelen, ontdekken en zich ontwikkelen.  Het KDV is een verticale groep waarin baby`s en peuters samen worden verzorgt.
Elk kind wordt ondersteund in zijn of haar ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers bieden elk kind activiteiten aan die passend zijn voor zijn of haar leeftijd.

We stimuleren kinderen zelf te doen wat ze zelf al kunnen of bijna kunnen. Er zijn korte lijnen tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Door de kleinschaligheid van de opvang worden alle ouders en kinderen gezien en gehoord.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang de Speelhoek bevindt zich in basisschool de Aventurijn. Er zijn twee BSO-basisgroepen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Dit betreft de groepen kwebbeltjes en Kwetternest. Veel kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang komen van basisschool de Aventurijn. Er zijn ook enkele kinderen die van basisschool de Lamer in Oldelamer komen. Zij worden door een pedagogisch medewerker van de Speelhoek opgehaald.

Op de BSO zorgen we voor activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We zoeken hierbij de balans tussen inspanning en ontspanning. De kinderen zijn al de hele dag naar school geweest en waar het ene kind nog behoefte heeft aan input heeft het andere kind juist behoefte aan even niets doen. We proberen deze verschillende behoeften van kinderen zo veel mogelijk te volgen, natuurlijk altijd binnen de kaders van het groepsproces.

Peuteropvang

De Speelhoek biedt een veilige omgeving en een aan peuters aangepaste ruimte waarin uw kind naar hartenlust kan spelen, ontdekken en nieuwe dingen kan leren. Ook buiten is er voldoende ruimte om te spelen en te ravotten.

Spelenderwijs

De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding kan spelen. Zo wordt de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd en wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs.

Een goede start!

Pedagogisch medewerkers

Kinderopvang de Speelhoek werkt met vaste pedagogisch medewerkers. We streven naar zo veel mogelijk vaste gezichten voor de kinderen. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt op deze manier geborgd. Wanneer er een pedagogisch medewerker afwezig is door ziekte of vakantie wordt zij vervangen door een ander `vast gezicht`. Het team van pedagogisch medewerkers van kinderopvang de Speelhoek is hecht en werkt nauw samen. Er is maandelijks overleg over lopende zaken en ook het welzijn van alle kinderen wordt dan besproken. Het welzijn van de kinderen die bij ons worden opgevangen is voor alle pedagogisch medewerkers van de Speelhoek een speerpunt.

Wij stellen ons team graag aan u voor.

 

Buitenruimtes

De buitenruimte voor de baby’s en peuters is een natuur ontdektuin, waardoor we gedurende alle seizoenen voor een geweldige extra uitdaging voor de kinderen zorgen:
 
  • In weer en wind, alle seizoenen lekker buiten spelen
  • Leuke uitdagende elementen die passen bij de leeftijd
  • Om te fietsen, te rennen, te ravotten en om heerlijk een boekje buiten te lezen
  • Zand, groen, struiken, bladeren en nog veel meer natuur
  • Tuinieren, leren en proeven in de eigen tuin

Door het gebruik van verschillende materialen in de paadjes (blote voeten pad), heuvel, tipi en een tunneltje, wordt ervoor gezorgd dat de kinderen volop kunnen bewegen en dat ze zich kunnen uitleven. Ook zijn er boomstronken en stammen om overheen te klimmen, eraf te springen of tussen de schors naar beestjes zoeken.

Natuurbeleving, mits natuurlijk goed begeleid, draagt op deze manier bij aan het voorkomen van ongelukken, kinderen leren immers zo van jongs af aan om te gaan met risico's en oefenen met motorische vaardigheden. Door verschillende planten, gras en bomen beleven ze actief de natuur en de vier seizoenen. Buitenspelen is belangrijk! Kinderen vinden het heerlijk om buiten te zijn, in een natuurlijke omgeving worden alle zintuigen geprikkeld en worden de kinderen uitgedaagd, maar veiligheid staat voorop. Kinderen kunnen spelen met allerlei verschillende soorten natuurlijk materiaal, zoals takken, bladeren en zand en worden uitgedaagd in hun fantasie en om hun creativiteit te gebruiken. Kinderen ontwikkelen hun grove en fijne motoriek, het draagt bij aan hun woordenschat en ze ademen de frisse gezonde buitenlucht in.

De buitenruimte van de BSO kinderen bestaat uit het schoolplein en de “vogelgluurtuin”. Deze ruimte wordt gedeeld met Basisschool De Aventurijn. De “vogelgluurtuin” is een natuurtuin waar de kinderen onder andere vogels kunnen spotten, samen kunnen spelen en hutten kunnen bouwen. Op het schoolplein staan diverse klimtoestellen, onder andere in de vorm van een piratenschip. Verder is er een voetbal-/basketbalveldje, een zandbak, een tafeltennistafel en zijn er schommels aanwezig. Daarnaast kunnen de kinderen spelen met skeelers, fietsen, stoepkrijt en verschillende andere buitenspelletjes. De grove motoriek en samenspel worden op deze wijze sterk gestimuleerd.

Oudercommissie

Vanuit de GGD zijn er richtlijnen voor het hebben van een oudercommissie voor een kinderopvang. Bij kinderopvang de Speelhoek hebben wij een actieve oudercommissie die aan alle eisen van de GGD voldoen qua omvang en qua de frequentie waarmee men bij elkaar komt.

De voorzitter van de oudercommissie maakt de agenda van de vergaderingen. Jeannette Koopmans, directeur van kinderopvang de Speelhoek, is aanwezig bij de overleggen om zo adequaat mogelijk antwoord te geven op de vragen en wensen vanuit de oudercommissie.

Dit is altijd zo geweest en bevalt eigenlijk erg goed. De commissies voor BSO en KDV vergaderen gezamenlijk en zien weinig toegevoegde waarde in het afzonderlijk vergaderen. Zowel per opvangonderdeel als los van de eigenaar zien we daar geen toegevoegde waarde in.
Vraagpunten of knelpunten kunnen door het gezamenlijk vergaderen direct openlijk met de eigenaar besproken worden en dat levert directe heldere communicatie op. Het zorgt er ook voor dat er minder bureaucratisch vergadert kan worden en dat snel schakelen mogelijk is.

Dit betekent niet dat afzonderlijk vergaderen niet mogelijk is, maar er is tot nu toe eigenlijk geen aanleiding voor geweest.
 

Contact


Kinderopvang de Speelhoek biedt opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend langskomen? Neem dan gerust contact op met Jeannette Koopmans:

  info@kinderopvangdespeelhoek.nl
  06-27463974

Copyright 2024 Kinderopvangdespeelhoek.nl
Website en vormgeving: