99
Privacy
verklaring

Klachtenprocedures

Interne Klachtenprocedure

> Klik hier voor alle informatie over Interne klachtenbehandeling.

Externe Klachtenprocedure

 
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voor leggen aan het onafhankelijke klachtenloket kinderopvang. Een medewerker van het klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke geschillencommissie kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie kinderopvang.
 
 

Contact


Kinderopvang de Speelhoek biedt opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend langskomen? Neem dan gerust contact op met Jeannette Koopmans:

  info@kinderopvangdespeelhoek.nl
  06-27463974

Copyright 2024 Kinderopvangdespeelhoek.nl
Website en vormgeving: