Tarieven

Peuteropvang

KDV 40 weken  €9,o7

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang € 8,10 per uur.

Kinderdagverblijf

KDV vast € 9,07
KDV flex contract 40 weken + flexibele vakantieopvang € 9,63

Buitenschoolse opvang

BSO vast contract € 7,64
BSO Flex contract 40 weken + flexibele vakantieopvang € 8,10