Tarieven

Peuteropvang

KDV 40 weken  €9,31

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang €7,83 per uur.

Kinderdagverblijf

KDV 49 weken €8,77
KDV flex contract 40 weken + flexibele vakantieopvang €9,31

Buitenschoolse opvang

BSO 49 weken contract €7,39
BSO Flex contract 40 weken + flexibele vakantieopvang €7,83