Kinderopvang de Speelhoek

Pedagogisch Beleidsplan

Alle kinderen mogen er zijn en ieder heeft op zijn of haar manier speciale persoonlijke aandacht nodig.

Kinderopvang de Speelhoek biedt opvang in een veilige omgeving in huiselijke sfeer, waar kinderen en ouders zich welkom en prettig voelen. Een omgeving waar kinderen zich gewaardeerd en geborgen voelen. Een plek waar je erbij hoort, waar je jezelf kunt zijn en waar aandacht is voor jouw verhaal en emoties. Ieder kind krijgt de verzorging waar hij/zij behoefte aan heeft.

Verder mag ieder kind zijn wie het is. Om zich gelukkig te voelen in een groep en later in de samenleving is het van belang te weten wat de normen en waarden zijn. Binnen Kinderopvang de Speelhoek worden de kinderen al op een jongere leeftijd de morele ontwikkeling meegegeven. Wij houden de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten en dragen zorg voor een positieve ontwikkeling…